خطا در ترجمه به سبب اشتباه در فهم آیات
46 بازدید
محل نشر: مجلة تخصصی «سفیر» شمارة 5 پژوهش جامعة المصطفی نمایندگی مشهد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی