بررسی و نقد دیدگاه آیة الله معرفت در نزول قرآن
43 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » زمستان 1386 - شماره 26 »(28 صفحه - از 151 تا 178)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علاوه بر نزول تدریجی، آیا نزول دفعی هم برای قرآن بوده یا نه؟ مرحوم استاد محمدهادی معرفت بر این نظر است که قرآن دارای نزول دفعی نمی‌باشد. ایشان آیة نخست سورة قدر را به معنای شروع نزول، معنا نموده و دلایلی بیان می‌نمایند. نظر استاد از این پرسش سرچشمه گرفته است که نزول دفعی به بیت المعمور چه فایده‌ای دارد. این نوشته به بررسی موضوع و پاسخ دلایل انحصار نزول به نزول تدریجی پرداخته است. واژگان کلیدی: وحی، نزول قرآن، نزول تدریجی، نزول دفعی، استاد معرفت.