نزول دفعی قرآن، شبهات و پاسخها
38 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » پاییز 1384 - شماره 17 »(28 صفحه - از 71 تا 98)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله، نخست، گزارشی اجمالی از مهم‌ترین آراء دربارة چگونگی نزول قرآن وسپس نقد و ردّ دیدگاه انحصار نزول قرآن به نزول تدریجی ارائه می‌گردد. پس از آن، با استناد به شواهد بسیاری از قرآن و حدیث، نزول دومرحله‌ای قرآن کریم به اثبات می‌رسد و به شبهات مربوط به آن پاسخ مناسب داده می‌شود. در بخش پایانی، با بررسی آراء گوناگون دربارة نزول دفعی قرآن کریم و استناد به قرآن و حدیث، دیدگاه برتر و صحیح در این موضوع بیان می‌گردد. کلید واژگان: نزول قرآن، نزول دفعی، نزول تدریجی، آغاز بعثت، قرآن، حدیث.